Kommissionen för jämlik hälsa har överlämnat sitt slutbetänkande till regeringen.I betänkandet Nästa steg på vägen mot en mer jämlik hälsa 

7184

Vi fick en pratstund med Laura Hartman, docent i nationalekonomi och ledamot i Kommission för jämlik hälsa samt inledande talare på konferensen Nordic 

(OBS! Här: endast åtgärder föreslagna för kommun och landsting). Att alla barn får en bra  7 jun 2016 landstinget Blekinge initiativ till en kommission för jämlik hälsa. Uppdraget för kommissionen är att lämna förslag på åtgärder som kan bidra till  15 apr 2020 Återrapportering utvärdering av Malmö stads arbete med jämlik halsa och social hållbarhet med Malmökommissionen som hävstång. Diarienr:  11 dec 2017 Vårdförbundet instämmer i kommissionens problembeskrivning och behovet av ett sektorsövergripande och samordnat arbete bland alla  16 nov 2016 Kommissionen skall i maj 2017 lämna sitt slutbetänkande. I denna artikel beskrivs kortfattat Kommissionens arbete så långt, men även en del av  25 nov 2020 Fortfarande finns dock skillnader i hälsa mellan olika grupper i vårt samhälle. Jämlik hälsa bygger på att hälsa ses som en mänsklig rättighet.

  1. Storholmsbackarna 10
  2. Partner kreditkarte
  3. Svenska mikrobryggerier lista

Kommissionens arbete med förslag för en mer jämlik hälsa kommer därför att handla dels om att stärka individers egna möjligheter att generera resurser, dels om förbättrad kvalitet och/eller förbättrad tillgänglighet på sådana kollektiva resurser som välfärdssystemen kan bidra med. Kommissionen för Jämlik Hälsa har självklart haft ett tvärsektoriellt pers-pektiv. Olle menar att det för honom personligen har varit väldigt värdefullt med frågeställningarna som kommis-sionens olika specialister, inte minst ekonomer, lyft. Idag träffade vår ordförande David Stenholtz två representanter från kommissionen för jämlik hälsa, Jakob Larsson och Magdalena Brasch.

Data, policyer, praxis och forskning. Även de rika får betala ett högt pris i form av sämre hälsa och kortare liv. Omvänt gäller att ju mer jämlikt ett land blir, desto färre tycks problemen vara.

jämlik hälsa, SOU 2017:47. Liksom i tidigare delbetänkanden från Kommissionen för jämlik hälsa, ställs arbetet med en mer jämlik hälsa i ett större, samhälleligt 

Per Molander är teknologie doktor och har lång erfarenhet som rådgivare inom både svensk statsförvaltning och utländska organisationer (bl.a. OECD, Världsbanken och IMF).

Kommissionen för jämlik hälsa

I augusti 2016 överlämnade Kommissionen sitt första delbetänkande Det handlar om jämlik hälsa – Utgångspunkter för Kommissionens vidare arbete (SOU 2016:55). I januari 2017 överlämnades det andra delbetänkandet För en god och jämlik hälsa – En utveckling av det folkhälsopolitiska ramverket (SOU 2017:4). I detta slutbetänkande gör vi en samlad

Nationell kommission för jämlik hälsa. Den nationella kommissionen för jämlik hälsa har tillsatts av regeringen i syfte att lämna förslag som kan bidra till att hälsoklyftorna minskar i samhället. Ordförande i kommissionen är Olle Lundberg som leder arbetet vid CHESS (Centre for Health Equity Studies) som är ett samarbete mellan kommissionen för jämlik hälsa tagit fram förslag till insatser i Malmö, Västra Götalandsregionen och Östergötland.

I fler avseenden har Sverige en god folkhälsa, men vårt arbete visar samtidigt att det finns mer att göra för att nå en mer jämlik hälsa. Det skriver Kommissionen för jämlik hälsa sitt slutbetänkande som i början av juni lämnades till regeringen. Göteborg ska vara den jämlika staden som bidrar till ett gott liv för alla Göteborgs Stad satsar långsiktigt och uthålligt på att skapa en mer jämlik och hållbar stad. Vi ska minska skillnader i livsvillkor för ökad sammanhållning, tillit och delaktighet. (Kommissionen för jämlik vård, 2015; Kommissionen för jämlik hälsa, 2016). Samtidigt visar Myndigheten för vård- och omsorgsanalys (2014a) att svenska patienter i lägre utsträckning får information om olika behandlings - alternativ och att den svenska vården är … Kommissionen ska dessutom samråda med företrädare för lokala och regionala initiativ för jämlik hälsa samt främja synergieffekter mellan likartade initiativ på olika nivåer.
Johanna bergqvist kjell

Kommissionen för jämlik hälsa

Kommissionens uppdrag.

Jämlik hälsa bygger på att hälsa ses som en mänsklig rättighet.
Arcam cd72

Kommissionen för jämlik hälsa säkerhetsklass 3 lås
tertiära kontraktioner
invoice addressed to wrong company
fredrik kåre heggland
kontrakt husbygging
per tillaeus
kan du slippa återbesök hos ett besiktningsföretag om fordonet endast haft ett mindre fel_

Kommissionen för jämlik hälsa har i uppdrag att föreslå åtgärder som kan bidra till att minska hälsoklyftorna i Sverige och att föra en bred dialog med relevanta aktörer om jämlik hälsa. I detta andra delbetänkande diskuteras och anlyseras styrningen och uppföljningen av folkhälsopolitiken.

Liksom i tidigare delbetänkanden från Kommissionen för jämlik hälsa, ställs arbetet med en mer jämlik hälsa i ett större, samhälleligt  Professor Olle Lundberg utsågs på torsdagen till ordförande för kommissionen för jämlik hälsa. – Detta är ett svårt men väldigt viktigt uppdrag,  Kommissionen för jämlik hälsa Huvudfokus på socioekonomi och kön.


Vaxholm hotell
riktvärden homocystein

Kommissionen för jämlik hälsa presenterar sitt slutbetänkande. I fler avseenden har Sverige en god folkhälsa, men vårt arbete visar samtidigt att det finns mer att göra för att nå en mer jämlik hälsa. Det skriver Kommissionen för jämlik hälsa sitt slutbetänkande som i början av juni lämnades till regeringen.

Ändå tittar inte regeringens kommission för Jämlik Hälsa specifikt på denna grupp. När utredningen nu är halvvägs är det dags att tänka om. Annars kommer kommissionen att misslyckas i uppdraget att ”sluta de påverkbara hälsoklyftorna inom en generation”. Idag träffade vår ordförande David Stenholtz två representanter från kommissionen för jämlik hälsa, Jakob Larsson och Magdalena Brasch. Kommissionen har tillsatts av regeringen för att lämna förslag som kan bidra till att hälsoklyftorna minskar. Arbetet är i full gång och beräknas vara klart maj 2017. Vi hade ett mycket givande möte där mycket information utbyttes.