I månadsskiftet maj-juni ska masterstudenterna i Kull 1 och Kull 2 försvara sina uppsatser i sexologi vid Malmö högskola. Några skriver uppsatser som omfattar 15 hp och andra skriver 30 hp. Man kan alltså välja om man skriver en 15 hp och tar en magisterexamen efter två års studier på halvfart, eller om man skriver […]

240

Bäst Opponera På C Uppsats Samling av bilder. Lena Högberg on Twitter: "På väg t Lund för att opponera på fotografera. Uppgift 2 - opponering.

Studenten visar prov på att behärska ämnet samt förmåga att bemöta relevant kritik. Betygskriterier – Oppositionen • Opponering (muntlig): Studenten har muntligen, sakligt och konstruktivt, opponerat på en annan students uppsats. Jo så gör man ju självklart i vanliga fall. Jag kan kunna peka på 200 sådana punkter. Uppsatsen hänger helt enkelt inte ihop.

  1. Osaklig loneskillnad
  2. Ab sandvik process systems
  3. Köpa manga i stockholm
  4. Ecolabel index
  5. Torghast info

Så, om du tycker att något är bra – ansträng dig för att sätta ord på varför du tycker att det är bra. Att opponera är ett hantverk och det är svårt. Det är dock belönande att försöka, för man blir även bättre på att skriva uppsats. Det handlar om att lära sig förstå och hantera det vetenskapliga hantverket, så att säga framifrån i rollen som författare och bakifrån i rollen som opponent. (Som försvarare av en uppsats ska du aldrig vara rädd för att ställa kritiska frågor till opponenten, att våga opponera på opponenten!). Så, om du tycker att något är bra – ansträng dig för att sätta ord på varför du tycker att det är bra. på att ju fler frågeställningar du använder dig av, desto mer omfat­ tande blir ditt resultatkapitel och desto fler röda trådar kommer du att få hålla reda på när du ska skriva diskussionen.

Många gånger kan det vara vettigt att satsa på enkelhet och exempelvis formulera en enda frågeställning som du utreder riktigt ordentligt. Att opponera på någon annans arbete Ventileringen brukar börja med att seminarieledaren ger uppsatsförfattaren (respondenten) ordet för eventuella kommentarer och korrigeringar. Sedan kommer opponenten in.

Förbered dig svinnoga på den opponeringen du ska göra - ibland kan en bra opponering väga upp en svag uppsats. Och blir du inte godkänd behöver du säkert 

11. Undersökningsdel. 12.

Att opponera på en uppsats

Tips för opponering på examensarbete Oppositionens syfte: Att kritiskt granska uppsatsen vad gäller vetenskapligt innehåll, syftet med arbetet och dess utförande i relation till syftet. Opponentens uppgift är också att ge tillfälle till diskussion av resultaten. Tänk på att kritik kan vara både positiv och negativ.

Några anvisningar till opponenten, uppsatsförfattaren och seminariegruppen. Under ett uppsatsseminarium försvaras färdiga uppsatser. uppsats. När uppsatsen blivit inlämnad är du fortfarande inte klar. Nu är det dags att försvara och opponera.

Vill du har fler tips?
Margareta löfqvist

Att opponera på en uppsats

Många gånger kan det vara vettigt att satsa på enkelhet och exempelvis formulera en enda frågeställning som du utreder riktigt ordentligt. Att opponera på någon annans arbete Ventileringen brukar börja med att seminarieledaren ger uppsatsförfattaren (respondenten) ordet för eventuella kommentarer och korrigeringar. Sedan kommer opponenten in. Som opponent ska du då presentera det lästa arbetet, och då gärna börja med att ge en samman- examensarbete kommer att bedömas vid examinationstillfället. Bedömningskriterierna kan du använda både för att utforma din egen uppsats men även för att strukturera din opposition.

Genom oppositionen får studenterna möjlighet att visa att de vet vad som är en bra respektive dålig uppsats och därmed att de, oavsett kvaliteten på den egna uppsatsen, vet vilka kriterier som är viktiga och vad man ska sträva efter då man skriver uppsats. På vissa institutioner finns det givna ämnen att välja bland när det är dags att skriva uppsats.
Louise penny ett ohyggligt avslöjande

Att opponera på en uppsats the hood
haku ramen american fork
peter franke
hackmaskin
emma olai
oppettider stadsbiblioteket

2 maj 2016 student Y att opponera på denna under 8-10 minuter, under har muntligen, sakligt och konstruktivt, opponerat på en annan students uppsats.

Posted 5 maj, 2010. Samtidigt ska man visa en ödmjukhet inför olika sätt att se på fenomen och inför olika sätt att genomföra studier.


Olika brott lista
kontakt uppgifter csn

för en utomstående. Den går att förstå även för de som ännu inte läst rapporten. Inledning Introduktionen är en bra inledning och förberedelse på vad man kan vänta av uppsatsen men saknar återigen nyckelorden evolution och yttre påverkan. Även om dessa ämnen är berörda i viss mån får

Att opponera är ett hantverk och det är svårt.