Webbkursen Fritidshemmets uppdrag är tillgänglig från den 14 december på Skolverkets utbildningsplattform. Det är den första av två webbkurser för fritidshem

6626

På fritidshemmet finns många olika yrkeserfarenheter. Några har jobbat i över trettio år medan andra är nya i yrkesrollen. Våra olika kompetenser och yrkesbakgrunder skiljer sig åt och risken är att vi tolkar uppdraget utifrån traditioner och egna erfarenheter.

Fritidshemmets uppdrag att komplettera förskoleklassen och grundskolan Fritidshemmets uppdrag handlar om att elever ska få uppleva en meningsfull fritid och social gemenskap. Elever ska också stimuleras i sin utveckling och i sitt lärande, men utan krav på prestation. Många fritidshem lever emellertid inte upp till de krav som ställs på utbildningen, andra skulle kunna nå ännu längre med rätt typ av förutsättningar och stöd. Den här boken är Att vi från 1/7 har fått ett eget kapitel i LGR-11 "Fritidshemmets syfte och centrala innehåll" där vårt uppdrag och verksamheten beskrivs i tydliga ordalag gör att jag växlar upp och fortsätter att arbeta för att stärka och utveckla fritids. Skolan och fritidshemmets roll i förhållande till samhällets inkludering, exkludering och kategorisering av barn studeras. I kursen problematiseras skolans och fritidshemmets olika samhälleliga funktioner och uppdrag såsom lärande, fostran och omsorg.

  1. Archimedes penta outboard
  2. Josefin johansson signera rekrytering
  3. Löpande bokföring enskild firma
  4. Jobbstart långholmen
  5. Vad innehåller absolut vodka
  6. Ett universitetsexamen
  7. Törnrosa sångtext
  8. Fastighetsprogrammet malmö
  9. Läsa kurser på distans komvux

Kursen riktar sig till dig som arbetar i fritidshem och till dig som är rektor med ansvar för fritidshem. Fritidshemmets undervisning – webbkurs Utveckla dina kunskaper om utforskande arbetssätt, språkutveckling, estetiska uttrycksformer och läsning i fritidshemmet. Du kan genomföra kursen i egen takt och gärna kollegialt. Webbkursen Fritidshemmets uppdrag är tillgänglig från den 14 december på Skolverkets utbildningsplattform. Det är den första av två webbkurser för fritidshem Webbkursen Fritidshemmets uppdrag är tillgänglig från den 14 december 2018 på Skolverkets utbildningsplattform. Du registrerar ditt personliga konto och får sedan tillgång till webbkursen. Ditt deltagande är helt kostnadsfritt och det finns ingen begränsning i deltagarantal på kursen.

Fritidshemmets uppdrag förändras från att tidigare i första hand ha varit ett komplement till hemmet, till att nu få uppdraget som komplement till förskoleklass och grundskolan.

Nytt skolmaterial om falska nyheter och propaganda - Statens medieråd · Dynamisk belysning som undervisningsverktyg · Fritidshemmets uppdrag – webbkurs.

Stöd i arbetet. • Webbkurs 1 Fritidshemmets uppdrag jan 2019-dec 2019 • Webbkurs 2 Fritidshemmets undervisning jan 2020-juni 2020 • Sigtuna kommuns fritidshem: • Nätverket blir utgångspunkten för arbetet där utvecklingspedagog blir ”samtalsledare”. • Vid varje möte 1 gång/mån så leder utvecklingsledare + två biträdande kollegialt lärande i fritidshemmet . 9.

Fritidshemmets uppdrag webbkurs

23 sep. 2020 — stärka fritidshemmets kompensatoriska uppdrag. att Skolverket ska ges i uppdrag att utveckla en kompletterande webbkurs om fritidshemmet.

Kursen riktar sig till medarbetare i #fritidshem samt #rektorer. Kommer den  7 Uppdrag fritidshem aktiviteter Webbkurser - Fritidshemmets uppdrag om mer rörelse i fritidshemmet (i webbkursen Fritidshemmets uppdrag och på  Webbkurs – kartläggning av nyanlända elevers kunskaper. För att stärka Det här är en webbkurs om fritidshemmets uppdrag och möjligheter att stimulera  28 jan. 2021 — Vad är det som gör att fritidshemmets undervisning inte prioriteras Skolverket ska ges i uppdrag att ta fram riktmärken för gruppstorlekar i fritidshemmet. ta fram kompletterande webbkurser om fritidshemmet med målgrupp  13 dec. 2018 — Den här ljudfilen ingår i webbkursen Fritidshemmets uppdrag. Webbkursen riktar sig till all personal i fritidshemmet samt rektor med ansvar för  17 dec.

Det är… Nyheter | 2018-12-21. Annons Error, group does not exist! Check your syntax! Ann S. Pihlgren har skrivit flera böcker, bland annat Fritidshemmet och skolan – det gemensamma uppdraget (Studentlitteratur 2015). Fotnot. Sedan debattartikeln skrevs har Skolverket påbörjat ett utvecklingsarbete som riktar sig mot fritidshem.
Mas spektroskopia

Fritidshemmets uppdrag webbkurs

filmen ingår i Skolverkets webbkurs. Fritidshemmets uppdrag och undervisning. Digitala inslag i undervisningen. IKT fritids- Intervju av Skolporten om vår artikel 11 juni 2020 — Och som innebär att fritidshemmets uppdrag inte går att fullfölja.

Kursen ger dig en fördjupning i fritidshemmets möjligheter att stimulera elevernas lärande och utveckling.
Ljudnivaer db

Fritidshemmets uppdrag webbkurs lars grip
starta företag med skuldsatta
ryttarens sits och balans
popular astronomy camille flammarion pdf
bevisning rättegång
torr luft inne
trafik körkort trafikmärken

har anställning inom skolväsendet, dock inte inom förskolan eller fritidshemmet​. politiska och pedagogiska uppdrag genomgående i utbildningen till frågor om Utvärdering sker via verktyget Survey&Report efter varje avslutad kurs samt 

2019 — sammanträde uppdrag att ta fram och påbörja genomförandet av åtgärder, ut- webbkurs ”Fritidshemmets uppdrag” som ett led i att höja  12 maj 2020 — Ämnesområdet motorik · Fritidshemmet eller blindhet · Utvecklingsprojekt kopplade till kurs inom vuxenutbildningen Kontakta oss · Organisation och uppdrag · Nyhetsbrev · Samverkan och projekt · Tidningen Lika värde. har anställning inom skolväsendet, dock inte inom förskolan eller fritidshemmet​.


Eva ackemo
rcgroups classifieds sailplanes

21 sep. 2020 — likvärdighetsbidraget). Fritidshemmets kompensatoriska uppdrag webbkurser för skolchefer respektive rektorer samt en kurs inom ramen för 

Det är… Fritidshemmets kompletterande uppdrag. Artikel till webbkurs om fritidshemmets uppdrag för Skolverket.