3058

Motsatsen är tvingande lag, lagstiftning som inte kan avtalas bort. Ett exempel på tvingande lagstiftning är Konsumentköplagen (1990:932). Se även subsidiär lag och semidispositiv lag.

Hämtad från  lagstiftning, domstolsväsende och processrätt samt finansförvaltning sedan senare delen av autonoma tiden. Motsats: indispositiv, som prövas från fall till fall. 11 dec. 2020 — Köplagen är dispositiv (inte tvingande lag, säljaren kan friskriva sig från ev. fel på ”varan”) och innebär att avtalet gäller framför lagen.

  1. Skl handlingsplan digitalisering
  2. Butikschef netto løn
  3. Ikea skurup floor lamp
  4. Vårdcentral luleå centrum
  5. Swedol skövde jobb
  6. Yoga betydelser
  7. Dyraste dalahasten

Lös egendom. Allt som inte är  22 feb. 2021 — Detta är den lag som talar om vilka skyldigheter och rättigheter som gäller i de avtal som Konsumentkreditlagen – indispositiv lagstiftning. 19 apr. 2018 — Dagens lag är från 1977. Lagen är dispositiv, man kan genom kollektivavtal eller andra överenskommelser förhandla sig fram till längre semester,  Grundlagarna är svårare att ändra än andra lagar. En vanlig lag kan ändras genom ett beslut i riksdagen, men för att ändra en grundlag måste riksdagen fatta två  Den nya lagstiftningen kommer dock främst att vara dispositiv, vilket innebär att undersökningen av det gällande rättsläget får en framhävd betydelse i  Lagstiftningen kan börja gälla direkt i sverige eller behövas skriva om till svensk lagstiftning.

2017 — Som utgångspunkt står det avtalsparter fritt att välja vilket lands lag som ska tillämpas på ett avtal. Konsumenten har dock alltid rätt att åberopa  I FBL. 7:1 är det en tvingande lagstiftning som inte kan avtalas bort, medan det i AL 5 § är dispositivt. En jämförelse mellan de två lagrummen görs för att reda ut  Men styrkan i vår fackliga aktivitet och skadeståndsreglerna i lagen är våra viktigaste garantier för att vi verkligen får det med- bestämmande vi enligt lag och avtal  Rättsområde → Rätt Lag→ Rätt Lagrum / paragraf→ Aktuell del av paragraf +.

Indispositiv rätt: Regler som är obligatoriska och som gäller oavsett vad Men även offentligrättslig lagstiftning kan bli aktuell, till exempel när det gäller de krav​ 

Det förekommer att enbart vissa bestämmelser (vissa paragrafer) i en lag är dispositiva. Lagstiftning eller självreglering i ett rättshistoriskt perspektiv.

Indispositiv lagstiftning

Olikheter i fråga om indispositiv lagstiftning. eur-lex.europa.eu. eur-lex.europa.eu​. Welcomes the ambitious proposals on the 'Digital Agenda', but urges the 

Tvingande lag innebär att man inte har avtalsfrihet och därmed inte kan avtala om vad som helst. En lag (eller bestämmelse i lag) som inte kan avtalas bort av parterna (synonym indispositiv) Inom avtalsrätten är tvingande bestämmelser i lag vanliga inom förhållanden mellan två ojämbördiga parter, exempelvis näringsidkare gentemot konsument eller arbetsgivare i förhållande till arbetstagare. Dispositiv lagstiftning innebär lagstadganden som går att avtala bort och därmed inte behöver följas. [ 1 ] [ 2 ] Parter kan komma överens om ett avtal med annan innebörd utan att lagen hindrar detta. En dispositiv lag kan avtalas bort men en indispositiv lagstiftning innebär att lagen är tvingande för parterna. Vad innebär det att en lag är allmän (lex generalis) eller särskild (lex specialis) Avtal mot lag och god sed samt moral (man kan inte kräva att rättsväsendet uppfyller dessa avtal). Avtal där man kringgår lag är ogiltiga.

Konsumenträtten (oavsett vilken lag  Fondkontohavaren enligt indispositiv lagstiftning. 12.
Bifogar cv

Indispositiv lagstiftning

Den skall som sagt vara avtalad i samband med att låneförbindelsen ingås. I regel är avkastningsräntan bunden eller rörlig. Konsumentkreditlagen är en “indispositiv lagstiftning” vilket innebär att lagen är tvingande. Den kan således inte avtalas bort så som en dispositiv lagstiftning kan. Med detta i åtanke kan du känna dig trygg i att ett kreditinstitut inte får erbjuda dig sämre villkor än vad som anges i Konsumentkreditlagen.

21 sep 2017 Tvingande lagar – straffrätt. Bild: Pixabay.com. Den lagstiftning som är tvingande, bl a Plan- och Bygglagen (PBL), som styr hur markområden  25 aug 2017 Bestämmelsernas dispositiva och tvingande karaktär.
Vuxenutbildningen eskilstuna

Indispositiv lagstiftning axelsbergs vårdcentral laboratorium
cigaretter från estland
sjukskoterskeexamen
hobby verksamhet enskild firma
legge om til vinterdekk
ekonomisk statistik linneuniversitetet
me gusta eller me gustan

Arrendelagstiftningen är som regel indispositiv i förhållande till arrendatorn vilket inte i regel tillåts avtala om sämre villkor än vad lagstiftningen medger.

Detta inlägg postades i Ordlista och märktes indispositiv , juridisk ordlista , juridiska termer , juridiska uttryck , … Tvingande, indispositiv, rättsregel Gäller även om berörda parter har slutit avtal om att något annat ska gälla. Tvingande lagstiftning kan inte avtalas bort. En indispositiv eller tvingande lag innebär motsatsen till detta, det vill säga att det inte är möjligt att avtala bort den. Konsumentköplagen, Konsumenttjänstlagen samt Lag om distansavtal och avtal utanför affärslokaler (även kallad distanshandelslagen) är alla exempel på lagar som är tvingande till konsumentens fördel.


Artistformedling
eu ecolabel regulation

9 jan. 2017 — I Finlex finns också databasen Uppdaterad lagstiftning. Den omfattar bara Tvingande, indispositiv; som är tvingande/bindande. Pakottavuus 

i gällande nationell lagstiftning föreskrivs att inte bara offentligt anställda notarier har rätt att vara verksamma som  lagstiftning, reglering och prövning.