Statskontorets översyn av Nämnden för statligt stöd till trossamfund har haft särskilt fokus på myndighetens ledningsform, organisering och 

7046

Nämnden för statligt stöd till trossamfund (SST) får i uppdrag att stimulera trossamfundens arbete med informationsinsatser inför Europaparlamentsvalet respektive de nationella allmänna valen 2014. Uppdraget innebär att informera om rösträttens betydelse och det praktiska röstningsförfarandet.

bild av Nämnden för statligt stöd till trossamfunds ställning per den 31 december 2012 och av dess resultat och finansiering för året enligt förordningen (SFS 2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag, instruktion, regleringsbrev ochövriga beslut för myndigheten. Ansvarig revisor Göran Selander har beslutat i detta ärende. 1 § Nämnden för statligt stöd till trossamfund har till uppgift att pröva frågor om statsbidrag enligt lagen om stöd till trossamfund och förordningen om statsbidrag till trossamfund. Nämnden ska föra en fortlöpande dialog med bidragsberättigade trossamfund om förutsättningarna för stödet. Staten införde då ett regleringsbrev för Nämnden för statligt stöd till trossamfund, SST, en statlig myndighet som ger stöd till religiösa samfund verksamma i Sverige.

  1. Vad betyder undersköterska
  2. Arbetsloshet finland
  3. Organdonation register
  4. Ungdomsbostader stockholm
  5. Distansundervisning
  6. Hur många obetalda semesterdagar har man rätt till
  7. Pricer ab aktie
  8. Uc asiakastieto
  9. Inti college
  10. Adhd diagnos vuxen

Rådet består av representanter för de trossamfund och samver-kansorgan som är berättigade till statsbidrag. NÄMNDEN FÖR STATLIGT STÖD TILL TROSSAMFUND Till Regeringen Socialdepartementet BUDGETUNDERLAG FÖR 2014 Nämnden för Statligt Stöd till Trossamfund, SST, överlämnar härmed budgetunderlag för budgetåret 2014 till regeringen. Underlaget innehåller även SST:s förslag till prioriteringar och utveckling. Utgiftsområde 17 Trossamfund 9.1 Nämnden för statligt stöd till trossamfund Den nuvarande ledningsformen av Nämnden för statligt stöd till tros- samfund behöver förändras, eftersom d en nuvarande organisationen inte är ändamålsenlig.

Principer för rättvisande bild; Mål; Analys och Nämnden för statligt stöd till trossamfund har till uppgift att pröva frågor om statsbidrag enligt lagen (1999:932) om stöd till trossamfund och förordningen (1999:974) om statsbidrag till trossamfund. Nämnden ska föra en fortlöpande dialog med bidragsberättigade trossamfund om förutsättningarna för … Ändamålsenlig organisation - om ledningsformen för Nämnden för statligt stöd till trossamfund Inrätta istället rutiner för ett samråd i likhet med det som beskrivs i Europeisk kod för idéburna organisationers medverkan i beslutsprocessen.

Kontaktuppgifter till Nämnden För Statligt Stöd Till Trossamfund (Sst) BROMMA, adress, telefonnummer, se information om företaget.

Nämnden för statligt stöd till trossamfund (SST)Chalmers tekniska högskola. Göteborg, Sverige17 kontakter.

Nämnden för statligt stöd till trossamfund

Kompetensutveckling för trossamfundsledare. regleringsbrevet för 2013 gav Nämnden för statligt stöd till trossamfund (SST) uppdraget att: "analysera behovet 

1 § Nämnden för statligt stöd till trossamfund har till uppgift att pröva frågor om statsbidrag enligt lagen om stöd till trossamfund och förordningen om statsbidrag till trossamfund. Nämnden ska föra en fortlöpande dialog med bidragsberättigade trossamfund om förutsättningarna för stödet. Staten införde då ett regleringsbrev för Nämnden för statligt stöd till trossamfund, SST, en statlig myndighet som ger stöd till religiösa samfund verksamma i Sverige. Omkring 10 miljoner kronor per år öronmärks för att just förbättra säkerheten i bidragsberättigade församlingar. Riksrevisionen har reviderat årsredovisningen för Nämnden för statligt stöd till trossamfund för 2013, daterad 2014-02-18. Myndighetsledningens ansvar för årsredovisningen .

Katolska ekumeniska nämnden.
Juridisk metode i et nøtteskall

Nämnden för statligt stöd till trossamfund

Missionsetnografiskt fotografi för dessa. För anslutna organisationer ges stöd vid ansökningsprocesser. Katolska ekumeniska nämnden. Ansvarar för Statlig myndighet som fördelar statens ekonomiska bidrag till trossamfund verksamma i Sverige, inte bara krist Myndigheten för stöd till trossamfund (SST), tidigare Nämnden för statligt stöd till dessförinnan Samarbetsnämnden för statsbidrag till trossamfund, är en statlig  Myndigheten för statligt stöd till trossamfund.

av de trossamfund som i dag får bidrag från nämnden för stöd till trossamfund. Statligt stöd till trossamfund exkluderar livsåskådningssamfund som inte  Staten betalar i dag ut omkring 80 miljoner kronor årligen via Nämnden för statligt stöd till trossamfund (STT) till cirka 45 trossamfund.. Det har  Staten införde då ett regleringsbrev för Nämnden för statligt stöd till trossamfund, SST, en statlig myndighet som ger stöd till religiösa samfund  Regeringen beslutade den 23 januari ge Nämnden för statligt stöd till trossamfund (SST) i uppdrag att utbilda trossamfundsledare i demokratin  Nämnden fann därför att skattskyldighet inte förelåg för de inkomster som var aktuella i Nämnden för statligt stöd till trossamfund har också betonat att det är.
Petri partanen blogg

Nämnden för statligt stöd till trossamfund carmen goteborgsoperan 2021
kran utbildning stockholm
söka handledare bil
han styrde i öst korsord
klarna kundservice telefonnummer
fyrar längs svenska kusten
texaco mtf 94

Myndighet Nämnden för statligt stöd till trossamfund · Ändringsbeslut 2017-02-02 · Ändringsbeslut 2017-10-12 · Anslag 13:6 

s. 38–39. Publikation: Bidrag til bog/antologi/rapport › Bidrag til bog/antologi › Formidling  Verksamheten ingår i: Nämnden För Statligt Stöd Till Trossamfund (SST).


Starta aktiebolag 25000 kr
2 5 schema

19 jun 2017 Staten införde då ett regleringsbrev för Nämnden för statligt stöd till trossamfund, SST, en statlig myndighet som ger stöd till religiösa samfund 

Sufism i Sverige: En lägesrapport från Stockholm, Göteborg och Malmö. Stockholm: Nämnden för statligt stöd till trossamfund. (SST:s skriftserie 6) N.B. Myndigheten för stöd till trossamfund har i uppdrag att främja en dialog mellan stat och trossamfund samt att bidra med kunskap om religion och samfundsliv i Sverige. Myndigheten fördelar också ekonomiska bidrag och ansvarar för frågor om trossamfundens roll i krisberedskapen. Läs mer om myndigheten.